HEB JE EEN KLACHT?

Ik ben goed opgeleid en doe mijn werk vanuit mijn hart en ziel. Mocht je toch niet tevreden zijn, mocht ik je toch, met al mijn goede bedoelingen, schade berokkend hebben. Dan kun je een klacht indienen bij mij. Mocht dat niet afdoende zijn dan kun je de onderstaande stappen ondernemen. Ik ben daarvoor ook aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

  1. Informeer mij eerst omtrent je onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt je deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg;

  2. Zowel de ik als jij kan verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;

  3. Dan volgt de bemiddelingsfase/ klachtbehandelingsfase. Na schriftelijke indiening van de klacht bij mij moet deze zich inzetten om binnen 6 weken te komen tot een oplossing voor jouw klacht. In deze periode vinden bemiddelingsgesprekken plaats met de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg, mij en jou. Als resultaat ontvang je van de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht. Hierin wordt mijn visie uiteen gezet. Zo staat er in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;

  4. Deze termijn van 6 weken mag nog eens worden verlengd met 4 weken. Ik breng je daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden;

  5. Wanneer wij het eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen, maar ook als ik meer tijd nodig heeft om met een goede oplossing te komen. De meeste klachten worden in deze fase tot een goed einde gebracht;

  6. Ben je niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag je de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ;

  7. De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van de mij mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar wij ons aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.